Zapraszamy do rezerwacji hoteli w Hiszpanii

Booking przy rezerwacji hotelu w Hiszpanii przewa¿nie wymaga podania danych Pañstwa karty kredytowej w celu gwarancji rezerwacji, przy czym sama p³atno¶æ nast±pi na miejscu w obiekcie.Tylko u nas za rezerwacje z systemu Booking otrzymaj± Pañstwo dodatkowo bony rabatowe na kolejne rezerwacje i punkty w programie lojalno¶ciowym Travel Premium Club!

Uwaga: w celu naliczenia punktów i otrzymania bonu rabatowego nale¿y po jej zakoñczeniu przes³aæ numer rezerwacji wraz z terminem pobytu i kwot± lub kopiê potwierdzenia rezerwacji na adres: biuro@travelpartner.pl

G£ÓWNE MIASTA


Pozosta³e miasta