Zapraszamy do rezerwacji hoteli w Stambule

Booking przy rezerwacji hotelu w Stambule przewa¿nie wymaga podania danych Pañstwa karty kredytowej w celu gwarancji rezerwacji, przy czym sama p³atno¶æ nast±pi na miejscu w obiekcie.Tylko u nas za rezerwacje z systemu Booking otrzymaj± Pañstwo dodatkowo bony rabatowe na kolejne rezerwacje i punkty w programie lojalno¶ciowym Travel Premium Club!

Uwaga: w celu naliczenia punktów i otrzymania bonu rabatowego nale¿y po jej zakoñczeniu przes³aæ numer rezerwacji wraz z terminem pobytu i kwot± lub kopiê potwierdzenia rezerwacji na adres: biuro@travelpartner.pl

Dlaczego warto korzystaæ z rezerwacji hoteli na ¦wiecie na naszej stronie?

  • niskie ceny, czêsto ni¿sze nawet o 75% ni¿ przy bezpo¶redniej rezerwacji w hotelu,
  • wy¶wietlamy tylko hotele z wolnymi pokojami, gwarancja dostêpno¶ci miejsc,
  • nie pobieramy op³at rezerwacyjnych, czy prowizji,
  • maksimum wyboru - oferujemy ponad 1 000 000 hoteli w 18 000 miejscowo¶ci na 6 kontynentach,
  • 1 z³ wydane na rezerwacje to 1 pkt wymieniany na atrakcyjne nagrody,
  • nasz system rezerwacyjny jest bezpieczny i odznacza siê wysokim standardem, dane z Twojej karty kredytowej zostan± zaszyfrowane,
  • tysi±ce zadowolonych go¶ci ka¿dego roku,
  • szeroki wachlarz form p³atno¶ci za rezerwacjê - pocz±wszy od p³atno¶ci na miejscu w obiekcie, poprzez przelewy bankowe a¿ do kart kredytowych.